Hướng dẫn làm bút toán kết chuyển dữ liệu cuối kỳ trong phần mềm kế toán việt

Xem từ youtube  

  • Mr Vượng0975441826
  • Mr Vượng0975441826